BTK BEREC-IRG Genel Kuruluna Katıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BEREC-IRG Toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik haberleşme mevzuatının uygulanması konusunda ortak bir çerçevede hareket edilebilmesi ve aynı zamanda sektördeki değişim ve ilerlemelere bağlı olarak ulusal mevzuatlar ve Birlik mevzuatının karşılaştırılabilmesi amacıyla Avrupa ülkelerinin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumlarının Avrupa Komisyonu ile bir araya geldiği BEREC (Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu - Body of European Regulators for Electronic Communications) ve IRG’nin (Bağımsız Düzenleyiciler Grubu – Independent Regulators Group) bu yılki son genel kurul toplantıları 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Malta’da gerçekleştirildi.

Ülkemizin gözlemci statüsünde yer aldığı BEREC’in 41’inci, üyesi olduğumuz IRG’nin ise 2019 yılı 4’üncü toplantısı olan ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra EFTA (European Free Trade Area-Avrupa Serbest Ticaret Alanı) ülkeleri ve AB’ye aday olan ülkelerin ulusal düzenleyici kurumlarının başkanlarının bir araya geldiği Malta Genel Kurul toplantılarında BTK, Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu riyasetinde bir heyetle temsil edildi.

Toplantının ilk gününde gerçekleştirilen IRG Genel Kuruluna hitap eden BTK Başkanı Karagözoğlu, IRG’nin 2020 yılına ve sonrasına yönelik planlamaları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Başkan Karagözoğlu, IRG’nin gelecek 10 yıla ilişkin perspektifi doğrultusunda çalışma programında ve yapılması planlanan faaliyetlerde öngörülen değişikliklerin, kaynakların verimli kullanılmasını ve üyelerin elde edeceği faydanın artmasını sağlayacağını, bu kapsamda önerilen değişikliklerin ülkemiz tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

IRG Genel Kurulunda ayrıca, teamüller çerçevesinde AB üyesi olmayan ülkeleri temsilen yürütülen ve 2016 yılında Kurumumuzca üstlenilen BEREC Başkan Yardımcılığı görevinin 2020 yılı için Kuzey Makedonya İdaresi-AEC Başkanı Sasho Dimitrijoski tarafından üstlenilmesi onaylandı.

Avrupa’nın elektronik haberleşme sektörüne yönelik güncel çalışmalarının değerlendirilerek önümüzdeki dönemki gündeminin ele alındığı BEREC Genel Kurulunda ise, öncelikle Avrupa’daki çağrı sonlandırma ücretleri,  uluslararası dolaşım, yeni nesil şebekelere geçiş, şeffaflık yükümlülükleri, öncül fiyat sıkıştırması testleri ve düzenleyici muhasebe konularında BEREC tarafından tamamlanan çalışmaların sonuçlarının paylaşılması onaylandı. Daha sonra Komisyon temsilcisi tarafından AB'de yapılan seçimler sonrasında geçtiğimiz günlerde tamamlanan süreç ile teşekkül eden yeni Avrupa Komisyonu’nu tanıtılarak komisyonun son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

BEREC Genel Kurulunda ayrıca, yetkilendirilmiş işletmecilerden ve OTT’lerden toplanacak verilere ve çok yüksek kapasiteli şebekelere ilişkin düzenlemeler, genişbant internet erişimi hakkındaki en iyi uygulamalar rehber dokümanı, genel yetkilendirmede bildirim usulünde kullanılan formlarda yapılan değişiklikler, 5G’nin düzenlemelere etkisi ve 5G ekosisteminin yaratılabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler ile BEREC 2020 çalışma planı ve 2021-2023 Orta Vadeli Stratejisi ele alındı.

Toplantının ikinci gününde, BEREC Genel Kurulunun stratejik önemi haiz konulara ilişkin tecrübe paylaşımı konulu gündem maddesi kapsamında, Polonya İdaresi UKE temsilcisi tarafından hizmet kalitesinin ölçümü,  İngiltere idaresi OFCOM temsilcisi tarafından hizmet sözleşmeleri ve tüketiciler, Finlandiya idaresi Traficom temsilcisi tarafından ise fiber altyapı yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar konusunda sunumlar yapılarak ülke tecrübeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Öte yandan, BEREC Başkanı Jeremy Godfrey tarafından BEREC’in uluslararası ilişkilerinin yürütülmesinde ve önceliklerinin belirlenmesinde şeffaflığın temini amacıyla 2020 yılında orta vadeli stratejide yer verilmesi öngörülen hususlara ilişkin bir tartışma dokümanı sunularak Genel Kurulda bu konuda fikir alışverişi yapıldı.

Toplantılar esnasında, Başkan Karagözoğlu tarafından muhtelif ülkelerin düzenleyici kurumlarının başkanları ile temaslar kuruldu ve güncel hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu. Karagözoğlu ayrıca Valetta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı ile de görüştü.

Fotoğraflar