ESB Genel Kurulu BTK'da Yapıldı

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Kurul Toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde yapıldı.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan UAB Bakan Yardımcısı Sayan yerli ve mili üretimin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Yaşadığımız çağın çok hızlı ilerlediğini kaydeden Sayan, internetin ortaya çıktığından bugüne geçirdiği değişimden bahsetti. Bugün geldiğimiz noktada insanlığın nerdeyse yarısının internet kullandığına dikkat çeken Sayan, "Her alanda, her ölçekte, her duvarı aşan, her boşluğu dolduran bir değişimden bahsediyoruz. Bu değişim; insanlığın üretim, tüketim, çalışma ve yönetme biçimini de kökten değiştirdi. Çok kısa bir sürede insanlığın iletişim dilini değiştirebildiği, potansiyeli sınırsız bir alan var karşımızda. Bu ortam, teknolojik değişimin ötesinde; insan faaliyetinin her aşamasına yönelen kültürel, sosyal, felsefi bir devrimi de ifade ediyor. Ancak özellikle son 5-10 yılda tanıklık ettiğimiz teknolojik gelişmeler, beraberinde riskleri de getiriyor. Dolayısıyla bu durumun sonuçlarına yönelik savunma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ülkelerin siber tehditlere karşı kendi siber ordularını kurduğunun altını çizen Sayan, "Uluslararası siber müttefiklik de stratejik önem kazanıyor. Tehdit algısındaki liste her gün uzuyor. Ülkeler siber operasyonların çerçevesini belirlerken, klasik kendini savunma hakkı gibi kavramlardan hareket edebiliyorlar. Tabii alanın ve kuralların nispeten flu olması, yeni prensipleri ve çizgilerin aşılmasını da ortaya çıkarıyor. Doğru yönetilemez ise, internetin zararı faydasından daha büyük olabilecektir. Bu minvalde, bizim en büyük koruyucumuz yerli ve milli üretim olacaktır. Her platformda sık sık dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini oluşturduğu 2023 vizyonuna bizi ulaştıracak olan da, yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi" olacaktır. Çünkü tüm detaylarına kendimizin hakim olmadığı bir teknolojinin bize hiç bir faydası yoktur. Bu yüzden yeniden altını çizmek istiyorum ki; bizi belirsizliklerden, saldırıya açık olmaktan koruyacak olan, her yerde ve her alanda yerli ve milli üretimdir" sözleriyle yerli ve milli vurgusunu yineledi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Dünyada İttifaklar, Dostluklar Çok Çabuk Değişiyor

İnternet yönetişiminde uluslararası düzenlemelerin ortak bir algı ve karar alma yöntemiyle gelişmemesinin zafiyetleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sayan, "Dünyada ittifaklar, dostlar, düşmanlar ve bunların tanımları çok sık değişiyor. Değişmeyen tek ittifak ise; kendi gücünüzle, kendi birikiminizle kurduğunuz ittifaktır. Biz Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başarmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye, medeniyetimizden, kültürümüzden aldığımız ilhamla, karar verici olan, dik duran, insanlarını, mazlumları koruyan bir ülke olmak zorunda. Tarihin bize getirdiği ve bizim severek sırtlandığımız yükün adı budur. 2002'den bu yana da bu mücadele büyüyerek devam ediyor. Biz mücadelemize sarıldıkça, karşınızdakiler de daha güçlü darbeler vurmaya çalışacak. Hayatın, siyasetin, güç mücadelesinin tabiatı budur. Millî Teknoloji Hamlesi, kapsayıcı, kalıcı ve milli bir çerçevedir. Bu çerçeveyi esas alan her iş, bir vatan hizmetidir. Çocuklarımıza, gençlerimize, ecdadımıza verilmiş bir sözün yerine getirilmesidir. Bakışımız, duruşumuz budur" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan'ın gündeminde Yeni Zelanda'da yapılan saldırı da vardı. Terör saldırısını kınayan Sayan, sosyal ağlardaki zafiyetten bahsetti, "Hassasiyet taşımak zorundalar" dedi.


Başkan Karagözoğlu: Vatandaşlarımızın İnternetin Risklerine Karşı Güvende Olmalarını Sağlamak Görevimiz

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da bir konuşma yaptı. Dünyanın her yerine internet sayesinde kolaylıkla ulaşılabildiğini kaydeden Sayan, "İnternet, gelinen bu noktada, sunduğu sonsuz fırsat, imkân ve faydanın yanı sıra internet, birçok risk ve tehlikelerin odak noktası olmaya başlamıştır. Hızla gelişen internet teknolojileri bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarını olumlu olduğu kadar olumsuz yönden etkileyebilecek bir mecra haline gelmiştir. Kurumumuz, İnternet ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yeni politikalar üretmek, kullanıcıları özelikle de çocukları internetin zararlarından korumak için çalışmalar yapmakta, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemektedir. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere internet kullanıcılarının, internetin sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanmalarını internetin riskleri ve tehlikelerine karşı da güvende olmalarını sağlamak Kurumumuz ve siz İnternet servis sağlayıcıların esas görevleri arasındadır. Bu görevler doğrultusunda var gücümüzle hep birlikte daha çok çalışmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Başkan Karagözoğlu, BTK'nın konuyla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında da şu bilgileri paylaştı: "Kurumumuzla birlikte internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve özellikle vatandaşlarımızın kişilik haklarının ihlali söz konusu olduğunda gecikmeden mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla malumunuz olduğu üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur. Hepimizin bildiği üzere, ESB büyük bir boşluğu doldurmuş ve mahkeme kararlarının uygulanması esnasında muhatapların belirsizliğinden kaynaklanan “kararların infaz edilememesi” sorunu ESB kurulması ile giderilmeye çalışılmıştır. ESB’nin kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmalarla internet ortamında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde önemli adımlar atılmış kurumumuz ESB koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir."

Başkan Karagözoğlu: ESB İnternetin Bilinçli ve Etkin Kullanımını Yaygınlaştırmalı

"İnternetin sadece zararlı yönlerini değil, getirmiş olduğu fırsatları da çocuk, genç ve ailelerimize ulaştırmak bizim için son derece önemli bir hedeftir" diyen Karagözoğlu konuşmasında, "Bu doğrultuda Kurumumuz; vatandaşlarımızın İnterneti bilinçli, güvenli ve etkin olarak kullanmalarını sağlamak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla birçok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık vermektedir. Yaşam boyu eğitim ve hayat boyu öğrenme prensibiyle başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın teknolojinin ve internetin olası zararlarından en az etkilenmeleri ve sunduğu fırsatlardan en yüksek seviyede faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları dijital becerilerle donatmamız gerektiği bilinciyle faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bildiğiniz üzere Kurumumuz ve Erişim Sağlayıcılar Birliği arasında, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması, Güvenli İnternet Hizmetinin etkinliğinin ve bu konuda toplumsal farkındalığı oluşturmak amacıyla 2017 yılında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Erişim Sağlayıcılar Birliğiyle bu protokol çerçevesinde birtakım çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Karagözoğlu, "İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımının yaygınlaştırılması konusunda Erişim Sağlayıcılar Birliğinin sorumluluklarının önemini bu vesileyle hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımıza internet erişimi sunan erişim sağlayıcılarımızın; tüm internet kullanıcılarımızın interneti bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, üniversitlerle, sektörel paydaşlarla, yazılı ve görsel basınla birlikte gerçekleştireceği bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri sonucunda interneti ve teknolojiyi çok daha verimli ve sağlıklı kullanan gelecek nesillere sahip olacağız. Bunun sonucunda da eminim ki ülkemiz dünyadaki sayılı dijital ekonomilerden biri haline gelecektir"diye konuştu.

Başkan Karagözoğlu: Tedbir Alma Meselesi Hayati Önem Taşımaktadır

Birliğe sorunların çözümü noktasında üniversitelerle işbirliği yapması çağrısında bulunan Karagözoğlu, "ESB, Sektörün ihtiyaç duyduğu projelerin geliştirildiği bir meslek birliği olarak hem sektörün gelişimine katkı sağlayacak hem de kullanıcılara daha güvenli sanal ortam oluşturma konusunda çalışmalara, projelere imza atacak bir yapıya doğru hızla evrilmeli diye düşünüyorum. Sektörün gelişmesinin ancak ve ancak kullanıcıların internet ortamına duydukları güvenin artmasıyla mümkün olabileceğinden bu konuda gerek sektör temsilcileri olarak sizlere gerekse de kamu adına düzenleyici kurum olarak bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda, 5651 sayılı Kanun kapsamında kanun koyucunun erişim sağlayıcılara yüklemiş olduğu erişim engelleme kararı verilen internet yayınlarına alternatif erişim yollarını engelleyici tedbir alma meselesi hayati önem taşımaktadır. Tüm İnternet servis sağlayıcıların anonim VPN’ler başta olmak üzere çeşitli alternatif erişim yöntemlerine ve internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele konusundaki en büyük handikaplardan birisi olan “https” protokol kullanan internet adreslerine yönelik çalışmaların ivedi yapılması gerektiğini vurgulamak isterim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.