Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 20.08.2020 tarihli ve 2020/İK-SRD/236 sayılı Kurul Kararı ile Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarına yönelik “Kamuoyu Görüşü Alınmasına ilişkin Pazar Analizi Dokümanı”nın 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına ve görüşü alınmak üzere Rekabet Kurumu’na gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede görüşlerinizin 1 (bir) ay içerisinde resmi yazı ile Kurumumuza ve elektronik ortamda srdbilgi@btk.gov.tr adresine gönderilmesi beklenilmektedir.