Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifinde Değişiklik Yapılması Talebine İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell) tarafından, işletmecilerin Turkcell ile arabağlantı gerçekleştirebileceği arabağlantı sistemlerinin lokasyonlarının teknolojik gelişmeler ve ticari sebeplerle değiştirilmesi (azaltılması) kapsamında Turkcell Referans Arabağlantı Teklifinin (RAT) “Arabağlantının Sunulduğu Arabağlantı Sistemleri” başlıklı 2.1.1 maddesinde yer alan listelerin Ekte yer aldığı şekliyle güncellenmesi teklif edilmektedir. 

 Taslak teklife ilişkin görüşlerin 07/02/2017 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak ve dokümanda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.