Kurul Kararları

2018 Yılı 4. Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi (TÜRKSAT A.Ş.)

Karar tarihi ve no
29.05.2019 - 2019/İK-TED/156
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
14.06.2019