Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (Fiber Hat)

Karar tarihi ve no
01.11.2019 - 2019/YK-YED/267
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.11.2019