Kurul Kararları

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı

Karar tarihi ve no
14.01.2020 - 2020/İK-BTD/012
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.01.2020