Kurul Kararları

İdari Yaptırım (2019 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi (TTNET))

Karar tarihi ve no
20.05.2020 - 2020/İK-TED/147
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.06.2020