Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Acentelik ve Diğer İş Modelleri ile İlgili Mevzuat İhlalleri (Antvvifi, Hipernet, İremnet, Mutlucell, Setafon))

Karar tarihi ve no
17.03.2020 - 2020/İK-YED/073
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
25.03.2020