Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (OMS Bilişim)

Karar tarihi ve no
07.01.2020 - 2020/YK-YED/005
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.01.2020