Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye'nin İlk Yerli Ve Milli Uydusu 2022'de Yörüngedeki Yerini Alacak

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye'nin İlk Yerli Ve Milli Uydusu 2022'de Yörüngedeki Yerini Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Satcom Vizyon 2019 Konferansına katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen programda uydu sistemlerinin önemi konuşuldu. UAB Bakan Yardımcısı Sayan da bu alanda Türkiye’nin geldiği noktayı değerlendirdi. Sayan, dünyanın, yerel ve ulusal ekonomilerde, bilgi iletişim ve teknolojik eğilimlerde ulusal sınırları hızla aşan bir çağa girdiğini söyledi. Özellikle yeni teknolojilerin kullanımıyla gerçekleşen üretim yapısındaki değişimlerin insan hayatındaki dönüşümün de temel dinamiği olduğunu vurgulayan Sayan, "Gelişen teknolojiyle televizyon, telefon, radyo, internet ve askeri uygulamalarda da büyük ve köklü değişiklikler yaşandı. Uydu haberleşme hizmetleri bambaşka bir boyut kazandı" dedi.

Yüksek hızlı uydu sistemlerinin daha yüksek bant genişliklerine sahip olduğunu ifade eden Sayan, fırlatma ve bit başına düşen maliyetlerin daha düşük ve daha küçük alanlara odaklanıp noktadan noktaya hizmet verme kabiliyetleri barındırdığını bildirdi. İşletmeciler tarafından yerli Ar-Ge ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla pazarlama faaliyetlerinin kolaylaştırıldığını, hizmetlerin daha geniş kitlelere sunulduğunu dile getiren Sayan, bunlarla internet kullanımının artacağını ve bu hizmetlerin yurt genelinde yaygınlaşacağını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Bildirimle Yetki Alarak Hizmet Sunumu Mümkün Oldu

Yaşanan gelişmelerle kablo erişiminin mümkün olmadığı bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısının daha makul ücretlerle sunulmasının önünün açılacağına dikkati çeken Sayan, "Bu yolda katedilen önemli adımlardan biri de Elektronik Haberleşme Kanunu'na Ekli Telsiz Ücret Tarifesi'nde yapılan indirimler. Uydu işletmecilerine adil rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla alması amacıyla bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri kaldırıldı ve işletmecilerin üzerindeki mali yükümlülükler mümkün olan en asgari seviyeye indirildi. Aynı amaçla yürürlükteki mevzuatımız uyarınca hâlihazırda uydu hizmetleri konusunda çalışan işletmecilerin, bildirim yöntemiyle yetki alarak hizmet sunmaya başlayabilmesi mümkün hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Sayan, Türksat haberleşme uyduları üzerinden sunulan genişbant internet hizmetlerine ait ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik adımlar attıklarına da işaret ederek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A Projesi'nin yüzde 70'e yakın kısmı tamamlandı. Uydunun 2022'de yörüngedeki yerini almasını hedefliyoruz. Türksat 6A'nın proje finansmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ar-Ge fonundan karşılanıyor. Bakanlığımızın Ar-Ge Başkanlığınca bu ve benzeri projeleri desteklemeye devam edeceğiz ve yeni projeleri bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: En Önemli Şiarımız Yerli Ve Milli Üretim

Siber güvenlik söz konusu olduğunda doğru bilgiye ulaşmanın, bu bilgiyi yerinde, zamanında ve doğru kişiyle ya da kurumla paylaşmanın büyük önem arz ettiğini belirten Sayan, bir şeye sahip olmaktan daha önemli olanın, sahip olunan değerin korunması olduğunu söyledi.

En önemli görevlerinin yerli ve milli üretim olduğunun altını çizen Sayan, "Bizler hem yaptığımız işlerde hem de konuşmalarımızda bu konuya olağanüstü önem veriyoruz. Bilhassa teknoloji alanında yerli olmak, milli olmak, bunlar bizim için adeta reflekse dönüştü" sözleriyle konuşmasını noktaladı.