WRC 2019 Mısır’da Başladı

ITU tarafından düzenlenen Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nda ülkemizi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve beraberindeki heyet temsil etti.

Günümüzde haberleşmenin yanı sıra yayıncılık, meteoroloji, uzay araştırmaları, seyrüsefer hizmetleri, bilimsel araştırmalar ve uydularla ilgili frekans tahsislerinin yapılması, yörünge ve yer belirleme hizmetleri ile bunların zararlı girişim oluşturmayacak şekilde çalıştırılması gibi görevleri üstlenen Uluslararası Telekomunikasyon Birliği- Radyokomünikasyon Sektörü -ITU-R tarafından uluslararası spektrum planlarının yenilenmesi amacıyla her üç ya da dört yılda bir üye ülke idarelerinin ve sektör üyelerinin katılımı ile Dünya Radyokomünikasyon Konferansı (World Radiocommunication Conference -WRC) düzenleniyor.

WRC’lerde radyo frekans spektrumunun ve uydu yörüngelerinin kullanım usul ve esaslarını belirleyen uluslararası bir antlaşma olan Telsiz Tüzüğü (ITU-Radio Regulations ITU-RR) gözden geçirilirken gelişen teknolojiler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, gerekli olan değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikler, ITU Konsey’i tarafından kabul edilen WRC gündem maddeleri bazında yapılıyor.

Bu yıl Mısır’ın Sharm el Sheikh kentinde 28 Ekim - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen konferansta ülkemizi; BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kurul Üyesi Hacı Adnan Cengiz, Kurum Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek başkanlığında Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş.,Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, ASELSAN AŞ temsilcilerinden oluşan Türk Heyeti temsil etti.

Ayrıca, WRC-19’a 193 üye devletin delegeleri ve 260 ITU sektör üyesinin temsilcileri olmak üzere 3 bin 300’den fazla katılım oldu.