BTK IRG-BEREC Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Ülkemiz IRG_BEREC toplantısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve beraberindeki heyet tarafından temsil edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik haberleşme mevzuatının uygulanması konusunda ortak bir çerçevede hareket edilebilmesi ve aynı zamanda sektördeki değişim ve ilerlemelere bağlı olarak ulusal mevzuatlar ve Birlik mevzuatının karşılaştırılabilmesi amacıyla Avrupa ülkelerinin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumlarının Avrupa Komisyonu ile bir araya geldiği BEREC (Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu - Body of European Regulators for Electronic Communications) ve IRG’nin (Bağımsız Düzenleyiciler Grubu – Independent Regulators Group) Genel Kurul toplantıları 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi.

Ülkemizin gözlemci statüsünde yer aldığı BEREC’in 42’inci,  üyesi olduğumuz IRG’nin ise 2020 yılı ilk toplantısı olan ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra, EFTA (European Free Trade Area – Avrupa Serbest Ticaret Alanı) ülkeleri ve AB’ye aday olan ülkelerin ulusal düzenleyici kurumlarının başkanlarının bir araya geldiği Genel Kurul toplantılarında, Kurumumuz Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edildi.

Toplantının ilk gününde gerçekleştirilen IRG Genel Kurulunda söz alan BTK Başkanı Karagözoğlu, IRG’nin mali durumu ve 2021-2025 yıllarına yönelik finansal planlamaları ile 2020 yılında yürütülecek olan faaliyetlerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

AB’nin elektronik haberleşme sektörüne yönelik düzenlemeleri ve perspektifi ışığında Avrupa’nın bu alandaki gündeminin ele alındığı BEREC Genel Kurulunda ise BEREC uzman çalışma grupları tarafından arabağlantı, 5G, son kullanıcı, dolaşım, AB içindeki haberleşme hizmetleri, coğrafi anketler ve şebeke kurulumu, açık internet, numara kaynaklarının yönetimi ve “Çok Yüksek Kapasiteli Ağlar-VHCNs” gibi konularda hazırlanan raporlar görüşülerek hazırlanan Rehber İlkeler (BEREC Guidelines) tanıtıldı. Toplantıda ayrıca  BEREC’in 2021 iş planı ve stratejisi hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Komisyon tarafından çalışmaları sürdürülmekte olan Sayısal Hizmetler Yasası (Digital Services Act-DSA) kapsamında BEREC ve düzenleyici idarelerin sağlayabileceği katkılar ve üstlenebileceği görevler konusunda bir tartışma gerçekleştirildi.   Komisyon tarafından 19 Şubat 2020’de açıklanan ve sayısal sektörlere ve hizmetlere ilişkin Avrupa yaklaşımını ve stratejilerini ortaya koyan “Avrupa’nın Sayısal Geleceği” konulu bildirinin de ele alındığı tartışmalar esnasında değerlendirmelerini paylaşan BTK Başkanı Karagözoğlu, sayısal ekonominin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için, sayısal pazarların uygun rekabet kurallarına ve etkili bir denetime tabi olması gerektiğini belirtti. Başkan Karagözoğlu,  rekabetin tesis edilmemesi durumunda bazı büyük platformların baskın bir pazar pozisyonuna ulaşabileceğini, bunun da hem tüketicilerin refahı hem de yeni oyuncuların piyasaya girmesi önünde engel teşkil edeceğini belirterek, bu çerçevede piyasa adaletinin sağlanması için öncül düzenlemeler yapılmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Toplantının ikinci gününde, BEREC Genel Kurulunun stratejik önemi haiz konulara ilişkin tecrübe paylaşımı konulu gündem maddesi kapsamında, Avusturya İdaresi RTR Başkanı tarafından ülkede 700/1500/2100 MHz bantlarında gerçekleştirilecek olan 5G ihalesi hakkında sunum yapılarak katılımcılarla tecrübeler paylaşıldı.

Toplantılar esnasında, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından Avrupalı muhatapları ile temaslar gerçekleştirilerek gündemdeki hususlarda değerlendirmelerde bulunuldu. BTK Başkanı Karagözoğlu ayrıca Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile de bir görüşme gerçekleştirdi.