Yerli ve Milli 5G Sistemlerinin Demoları Tanıtıldı

Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, 5G yol haritası ile ilgili konular konuşuldu.

Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de son dönemlerde 5G'ye yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor" dedi.

4.5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmeciler tarafından yılda yaklaşık 1,5 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını ifade eden Sayan, "Bunun en az yüzde 45'inin yerli ürünlerden temin edilmesi gerektiğini dikkate aldığımızda, pastadan ayrılan bu payın yerli üreticilerimiz tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sayan, 4.5G ile getirilen yükümlülüklerin başlangıç olduğuna dikkati çekerek, asıl hedefin 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden birinin Türkiye olması ve 5G şebeke ekipmanlarının önemli bir kısmının yerli kaynaklarla üretilmesi olduğunu bildirdi.

Mobil şebekeler üzerinden sınırlı ölçüde sunulan birçok servisin 5G ile daha hızlı, daha kaliteli, daha yaygın, daha yenilikçi olarak kullanıcılara sunulabileceğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu: "Son dönemlerde 5G'ye giden yolda ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor."

Bakan Yardımcısı Sayan: Mart 2020'de Radyolink Ekipmanlarının Tasarımı Tamamlanacak

Proje kapsamında geliştirilen radyolink ekipmanlarının tasarımının tamamlanarak Mart 2020'de canlı şebekede test edilebilecek ve gelecek yılın haziran ayında şebekelerde kullanılabilecek duruma geleceği bilgisini veren Sayan, HTK tarafından yürütülen 5G projesine ULAK AŞ'nin de dahil olduğunu ve oluşan bu sinerji ve güç birliğiyle hedeflere en kısa zamanda ulaşılacağını söyledi.

Dünya devi firmaların tek bir marka etrafında ekosistemlerini oluşturduklarına değinen Sayan, "Bizim farklı markalarla hareket etmemiz imkansıza yakın. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmalara devam ederken bir taraftan da markalaşma çok önemli. Günümüzde, başını Çin ve ABD'nin çektiği 5G ve Ötesi teknolojilere yönelik dünyada bir teknoloji savaşı var. Bu savaşın farkında olarak biz de gereken tedbirleri almalı ve üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için kamu, özel sektör, 3 büyük operatörümüz, HTK ve ULAK olarak üzerimize düşenleri hep birlikte yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

5G teknolojisine yönelik çabanın karşılığını bulabilmesinin firmaların geliştirdiği ürünlerin ticari şebekelerde kullanılmasıyla mümkün olabileceğini anlatan Sayan, gelecek dönemde altyapı ürünlerinin tedarikinde rekabetin ve yerli ürünlerin mevcut şebekelere entegrasyonunun sağlanmasını yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Ortak Altyapıyı Önemsiyoruz

Sayan, vatandaşların 5G teknolojisini deneyimleyebilmelerine imkân tanıyacak kullanım senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Buradaki temel hedef, 5G'nin ticari olarak ülkemizde sunulmaya başlamadan önce halihazırda yabancı tedarikçilerin ürünleri kullanılarak yapılan 5G denemelerine benzer uygulamaları, yerli ve milli ürünlerle yapabilmek" değerlendirmesinde bulundu.

5G altyapısının kurulmasıyla ilgili ilk test sahalarından birinin İstanbul Havalimanı olacağını ifade eden Sayan, diğer test sahalarının da İstanbul ve Ankara'da 5G vadileri olarak belirlendiğini bildirdi. Yerli ve milli ürünlerin ticari şebekelerde kullanılabilirliğini net olarak ortaya koyduktan ve dünya standartlarında ürünleri hazır hale getirdikten sonra 5G'ye yönelik frekans ihalesinin yapılacağını söyleyen Sayan, “Mükerrer yatırımların önlenmesi açısından ortak altyapı kullanımını önemsiyoruz. Gelecek yıl bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacak” dedi.

Başkan Karagözoğlu: 2020 Yılı 5G İçin Milat Olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da programa katıldı. 5G şebekesi ve ekosisteminde yer alacak teknolojilerin tüm dünyada gittikçe görünür hale gelmeye başladığını ifade eden Karagözoğlu, “Dünyada 2020 yılının, 5G teknolojileri için önemli bir milat olacağını, ürünleşme açısından piyasada ilk önemli gelişmelerin ortaya çıkacağını öngördüğümüzde, ülkemizde de bu konuda gerekli adımların bir an önce hayata geçmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

5G şebeke altyapısının endüstriyel uygulamalara ve internete bağlı nesnelere yaygın olarak hizmet vereceğini belirten Karagözoğlu, “5G’nin endüstrideki kullanımı konusunda araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerini içeren ekosistemin oluşturulması ve sürdürülebilir olması da bir o kadar önem taşıyor. Ülkemizin 5G teknolojilerindeki iç pazarının yabancı firmalara ve ithal ürünlere kaptırılmamasını teminen; nitelikli, uluslararası standartlara uygun, teknik üstünlüğe sahip ve fiyat rekabeti sağlayabilen ürünleri biran önce kullanıma sunabilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Karagözoğlu, “HTK, tam olarak bu görevi yerine getirmek üzere yola çıktı ve kısa sürede çok önemli çalışmalar yaparak başarılı ilerlemeler sağladı. Bu başarılı adımlar, bizim için çok önemli bir güven kaynağı oluştururken, ileride yapılacak çalışmalar konusunda da cesaretlendiriyor. Ülkemizde elektronik haberleşme sektöründeki işbirliğinin önemini dikkate aldığımızda, KOBİ’lerin işbirliği ile teşekkül eden HTK’nın sektörümüzdeki yegâne organizasyon olduğunu ve ülkemiz adına önemli bir misyonu yüklendiklerini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: Yerli Ürün Kullanma Oranı Yüzde 15’lere Çıktı

“Yapılan tüm çalışmalarda burada hazır bulunan üç işletmecimizin projelere önemli katkıları, araştırma ve geliştirme safhasında üreticilerimizle işbirliği sağlamaları, yol gösterici olmaları, tecrübeli elemanları ile üzerinde çalışılan projeleri bir danışman ve bilirkişi olarak desteklemelerini çok önemli ve değerli bir kazanım olarak görüyoruz” diyen Karagözoğlu, “İşletmecilerimizin Kurumumuzca verilen deneme izinleri çerçevesinde sahada gerçekleştirdikleri çalışmalarda yerli üreticilerimiz ile deneyimlerini paylaşması, bilgi alışverişinde bulunmaları, yerli üreticilerimizin ürünlerini gerçek saha ortamında test ve entegrasyon amacı ile kullanabilmeleri, işbirliği kurulması açısından oldukça önemli. Çünkü 5G teknolojilerine yönelik verdiğimiz deneme izinlerinde, 1 yılı aşkın süredir HTK ve ULAK gibi yerli üreticilerimiz ile yapılan ortak çalışmaları her zaman göz önünde bulundurduk. Bu süreçte yapılan çalışmaları, elde edilen deneyimleri ve sonuçlarını, işletmecilerimizden ve HTK üyelerimizden yakın bir dönemde istiyor olacağız” açıklamalarında bulundu.

Mobil işletmeciler için asgari yüzde 45 oranında yerli ürün kullanma hassasiyetini vurgulayan Karagözoğlu, “Son dönemde bu oranın yüzde 1’lerden yüzde 15 oranlarına kadar çıktığını memnuniyetle görüyoruz. İşletmecilerimizin, yerli ürün için gösterdikleri çabalarını, KOBİ’lerimizi daha çok kapsayacak şekilde genişletmelerini, üretime yönelik kendi iç kaynaklarını ve yeteneklerini KOBİ’ler ile daha çok paylaşmalarını bekliyoruz” dedi.