Yönetişimin Önemi BTK’da Konuşuldu


Kurumsal Yönetişim Derneği tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetişim Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi.

Şeffaflık, eşitlik gibi özellikleriyle yönetim kavramından ayrılan yönetişim konusunun önemi BTK’da düzenlenen programda masaya yatırıldı. Programın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kurumsal Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alıç ve çok sayıda kamu temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yönetişimin kamudaki yerine dikkat çekti. Bu anlamda profesyonelliğin önemli olduğunu belirten Sayan, paydaşlarla birlikte hareket etmenin önemine değindi. Özellikle bilgi teknolojileri ve iletişim alanında kurumsal projeler ve faaliyetler yaptıklarını kaydeden Sayan, kurumsallaşmaya vurgu yaptı.

Küresel anlamda rekabet için iyi bir yönetim sistemi kurulması gerektiğini söyleyen Sayan, “Bunun ispatı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni gösterebiliriz. Bu yeni sistemle eski sistemde var olan hantallığı geride bıraktık. Elektronik devlet ve siber güvenlik koordinasyonunu aynı çatı altında toplayacak mühim adımlar attık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem teknolojinin nimetlerinden yararlanmak hem de olası risklere karşı ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak adına çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra olabilecek aksiliklere karşı da gerekli önlemleri alarak sürekli teyakkuzdayız. Buna bağışıklık sistemimizi güçlendirmek de diyebiliriz” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Kurumlarımızın Yerli ve Milli Üretime Destek Olmalarını Takdirle Karşılıyoruz

Sayan bunun için siber güvenliğin sağlanması noktasında yapılan çalışmaları hatırlattı. USOM’un faaliyetlerine değinen Sayan, “İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan ve sayısı 1000’in üstüne çıkan Siber Olaylara Müdahale Ekibi ve bu ekiplerde görevli 3000’e yakın kayıtlı siber güvenlik uzmanı, USOM koordinasyonunda görev yaparak, ülkemizi siber saldırılara karşı gece gündüz korumaya devam ediyor. Bunu yaparken de tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli yazılımlarımız olan AVCI, AZAD ve KASIRGA’yı kullanıyoruz” dedi ve BTK çatısı altında düzenlenecek “Siber Güvenlik Tatbikatı”nı da hatırlattı.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında gösterdikleri hassasiyete değinen Sayan, “Bizler de Bakanlık olarak kurumlarımızın, değeri milyon dolarlarla ifade edilebilecek projeleri kendi kaynaklarıyla geliştirerek yerli ve milli üretime destek olmalarını takdirle karşılıyoruz. Gençlerimizin kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması, ülkemize katkı sağlamaları yolunda gençlerimize yönelik internetin güvenli ve bilinçli kullanımı ile ilgili sadece kurumsal projeler değil, aynı zamanda ülkemiz için yeni bir kalkınma modeli oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kendileri için en önemli çalışma alanlarından birinin de ülkemizde teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuk ve gençlerimizin teknoloji deneyimleri yaşayacakları bir platform oluşturmak olduğunu söyleyen Sayan, elde ettikleri tüm başarılarda son 18 yılda yapılan atağın katkısının olduğunu vurguladı.  

Sayan, Tüm yönetim kademelerinde tek yönlü yönetimden ziyade katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayalı bir ilişkiler bütününün benimsenmesi gerektiğine işaret etti.

Başkan Karagözoğlu: Geleneksel Yönetim Anlayışı Artık Geride Kaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yönetişimin yönetimle arasındaki farklara değindi. Dünyada yaşanan değişimlerin bilhassa bilgi ve iletişim teknolojilerindeki etkisine değinen Karagözoğlu, bu değişimin yönetim alanını da es geçmediğini belirtti. Dünyada geleneksel yönetim anlayışının geride kaldığını dile getiren Karagözoğlu, “Yönetişim, yönetim sözcüğünden türetilmesine rağmen yönetimden çok daha geniş anlamlı bir terim. Etkin kaynak kullanımı hedefli ve güvene dayalı ilişkiler bütününden oluşan yönetişim, iletişim ve etkileşim kavramlarının birleşiminden oluşuyor. "Yönetişim" yöneticiler ile yönetilenler arasındaki iletişimin önemini ortaya koyması açısından büyük önemi haiz bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yönetişimde, bir tarafın diğerlerini yönetmesinden ziyade karşılıklı etkileşimin olduğu bir çalışma sistemi ön plana çıkıyor. Yönetişim; katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla birlikte yönetmeyi mümkün kılıyor” bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Yönetişimde hiyerarşik değil heterarşik bir yapının hâkim olduğunu ifade eden Karagözoğlu, “Bir kurumun hedeflerine ulaşması ve performansını yükseltmesi açısından büyük önem arz eden kurumsal yönetişim gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Kurumsal yönetişimin ana ilkeleri; etkililik, tutarlılık, şeffaflık, adil olmak, hesap verebilirlik, katılımcılık/yayılım ve sorumluluk. Bu sıraladığım maddelerin her biri de bir kurumun ayakta olması için çok önemli olan şartlar. Bu konuda meydana gelecek en ufak bir zaafiyet, birçok sektörün çok kısa zamanda zayıflamasına hatta yok olmasına bile neden olabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir kurumun başarılı olabilmesi için kaynaklarını yönetişim ilkelerine uygun kullanması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurum olarak tüm bu şartları ve değişimleri göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini söyleyen Karagözoğlu, “Şeffaf ve eşit bir yönetim anlayışının yaygınlaşması için tüm çalışanlarımızla koordineli bir şekilde hareket etmek üzere çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Kurumsal Kalite Dairemiz tarafından geliştirilen BTK Öneri Sistemi sayesinde personelimizin fikrini alıyor ve kurum içi faaliyetlerimize yön veriyoruz. Sadece kurum içi değil kurum dışı ile de sürekli dirsek temasında gerek projeler yürüterek gerekse de eğitimler düzenleyerek yönetişime katkıda bulunuyoruz. BTK Akademi tarafından düzenlenen eğitimlerle bugüne kadar 13 bin 340 kişiye eğitim verildi. Önümüzdeki yılda da 3 bin kişiye daha eğitim vermeyi hedefliyoruz. Tüm bunları daha verimli ve etkili bir yönetişim için yapıyoruz. Ülkemize, vatanımıza ve milletimize katkı sağlayacak her türlü işin de arkasındayız” dedi.

Kurumsal Yönetişim Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından keynote konuşmaları ile devam etti.

Fotoğraflar