Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazar Analizine ilişkin Kamuoyu Görüşü Alınması

21.12.2016 tarihli ve 2016/DK-SRD/503 sayılı Kurul Kararı kapsamında Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazar Analizine ait doküman Kamuoyu Görüşüne açılmış olup söz konusu dokümana ilişkin görüşlerin 26.01.2017 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak ve dokümanda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.