Toptan Sabit Yerel ve Merkezi Erişim Pazarları Analizine İlişkin Olarak Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 26.12.2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/387 sayılı Kurul Kararı ile toptan sabit yerel ve merkezi erişim hizmetlerine ilişkin Pazar Analizi Dokümanı Kamuoyu Görüşüne açılmıştır.

Söz konusu pazar analizi dokümanına ilişkin Kamuoyu Görüşlerinin 01.03.2018 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak ve srdbilgi@btk.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.