Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 25/10/2017 tarih ve 2017/DK-THD/319 sayılı Kurul Kararı ile, “Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözümlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen yükümlülüklere posta sektöründe hizmet sunan hizmet sağlayıcıların da uyum sağlayabilmesi amacıyla Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılabilmesini teminen;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4 ve 6’ncı maddeleri, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 4’üncü ve 17’nci maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi ile Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik’in 22’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan “Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Posta Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nın kamuoyu görüşlerinin alınması amacıyla Kurumumuz internet sitesinde 1 (bir) ay süreyle yayımlanması,”na Karar verilmiştir.

Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Posta Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’na ilişkin görüşler, 14/12/2017 tarihine kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile thd_usulveesaslar@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.