2. Uluslararası AUS Zirvesi Sona Erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi noktalandı.

İkinci gününde de panellerle devam eden programda, BTK İkinci Başkanı Selamettin Ermiş de “Ar-Ge: Geleceğin Mimarları” başlıklı panelde moderatörlük yaptı.

Yaşadığımız çağın teknolojik açından önemine değinen Ermiş, “Milyarlarca insanın mobil telefonlar vasıtasıyla her an ve her yerde birbirine bağlanması, muazzam seviyelere ulaşmış veriye erişme, depolama, işleme hızlarının ortaya çıkardığı sınırsız fırsatlar internet ekonomisinin de temelini oluşturacak. Yapay zekâ (AI), robotik, nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar, 3D yazıcı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, arttırılmış gerçeklik, enerji depolama ve quantum bilgi işlem gibi gelişmekte olan teknoloji atılımlarının şaşırtıcı izdüşümünün neler ortaya koyacağı sayısal çağın en büyük gizemi olacak. İnterneti ve gelecekte ortaya çıkaracağı yenilikleri tam olarak anlamasak da hepimiz, İnternetin artık sadece bir iletişim protokolü olmaktan çıktığı, ekonomik ve sosyal hayatın, kendisi üzerine inşa edildiği bir teknolojik platform haline geldiğini görebiliyoruz” dedi.

Dünya nüfusundan fazla sayıda mobil aboneliğin olduğunu belirten Ermiş, “10 milyardan fazla nesnenin internete bağlandığı, 4 milyardan fazla insanın internet kullandığı, yalnızca iletişim kurmanın değil, tasarlamanın, geliştirmenin, üretmenin de bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlı olduğu günümüzde öne çıkan soru: “Bu etkileşimin yönlendiricisi mi yoksa pasif bir aktörü mü olacağız?” İşte tam bu noktada üzerinde ısrarla durmak istediğim konulardan birisi de Akıllı Ulaşım Sistemleri. Çünkü AUS, hepimizin bildiği gibi bir çatı kavram. Altında trafik yönetim sistemleri, yolcu bilgi sistemleri, elektronik ücret sistemleri, araç içi güvenlik sistemleri ve daha birçok alt sistemi barındırmakta olan bir çatı kavram. Dolayısıyla akıllı ulaşım sistemlerinde Ar-Ge konusunu ele alırken bu alt sistemler bazında ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve İnovasyonu teşvik ederek yerli ve milli ürün ve hizmet üretimine odaklanmak gerektiğini ifade eden Ermiş, “Biz de kurum olarak özellikle Ar-Ge ve yenilik alanındaki tüm politika ve strateji belgelerimizde bu hususa yoğunlaşıyoruz. Bu çerçevede, girişimcilik ve inovasyonun önemli olduğu dijital hizmetlerin geliştirilmesi ve teşviki de önceliklerimiz arasında. Yeri gelmişken ülkemizde de böyle bir teşkilatlanmaya giden ve bu etkinliğin sahibi olan AUS Türkiye’nin de kurulmuş olmasını, AUS Ar-Ge faaliyetleri açısından çok önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ermiş’in moderatör olduğu panele, Prof. Dr. Orhan Alankuş, Zia Wadud, Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Dimitris Margaritis ve Serhat Melik panelist olarak katıldı.