Bakan Yardımcısı Sayan: Yapay Zeka Teknolojisinin Benimsenmesi İçin Çalışıyoruz

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 5. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da katıldı. Etkin bir yönetimin eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanan bilgilerle işlerlik kazanabildiğini vurgulayan Sayan, “Günümüzde bir işletmede varlığının devamı için gerekli olan bilgi gereksiniminin sürekli bir biçimde karşılanması, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin bir yöntem, yaklaşım ve örgüt biçimi olarak ele alınması ile mümkün olabilmektedir. Bilgi ve karar sistemi olarak da bildiğimiz Yönetim Bilişim Sistemleri kavramını artık basit bilgisayar sistemlerinin kullanımı değil evrensel teknolojilerin takibi, kullanılması ve üretilmesi karşılamaktadır.  İnsan aklının sınırlarını zorlayan tıptan ulaşıma, çağrı merkezi hizmetlerinden haberleşme teknolojilerine kadar her alanda kullanılmaya başlanılan yapay zeka teknolojisi, temelde bilgisayar veya robotların karmaşık problemlere insanlar gibi cevap verme yeteneğini kazanmasıdır. Bugün finans, meteoroloji, savunma sanayi başta olmak üzere askeri hizmetler, sağlık, sigorta şirketleri, bilgisayar oyunları, bankacılık ve müşteri tanıma sistemleri, havacılık, ulaşım gibi daha birçok konuda yapay zeka çalışmalarından yararlanılmaktadır. İnsan zekasını taklit edebilecek bir teknoloji olarak tasarlanan Yapay Zeka’nın mevcut tanımını aşan şekilde anlamlandığına şahit oluyoruz. Veri toplama, veri işleme, veri hesaplama gücünde (M2M ve IOT) yapılan ilerlemeler, Yapay Zekanın yeteneklerini önemli ölçüde artırmaktadır” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak, Yapay Zeka gibi yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Sayan, “Kamu ihtiyaçları için çözümler sunarak adeta katalizör görevini üstleneceğiz. Araştırma yetkinliklerinin artırılması, küresel ilerlemelerin incelenmesi, uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi konularında Bakanlık olarak gerekli farkındalık ve bakış açısına sahibiz. Bugün Endüstri 4.0 kavramı altında konuştuğumuz kavramları ve uygulamaları çeşitlendiren yegane etken ise yapay zekadır. Makineleşmenin odağında gerçekleşen ilk üç sanayi devriminin yanında Dördüncü Endüstriyel Devrim olarak adlandırılan ve dünya ekonomileri için benzersiz fırsatlar sunan Endüstri 4.0 fiziksel, dijital ve biyolojik yaklaşımlar içermektedir. Yapay Zeka ve nesnelerin interneti (IoT) konseptlerinin üretim tesislerine entegre edilmesine yönelik gün geçtikçe büyüyen gereksinim, küresel ölçekte yükselişe geçen, geniş bir ürün yelpazesi için küçük parti üretim ve optimum konumlarda esnek üretim trendlerle ortaya çıkmıştır. Mikrosaniye düzeyinde kontrolü gerçekleştirilen üretim tesislerinde veriden faydalanmak için verilerin (ör. konum, titreşim ve sıcaklık verileri) yüksek hız ve yüksek hassaslıkla alınması ve zaman verileriyle ilişkilendirilmesi gerekir” dedi.

Bakanlık olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde telekomünikasyon işletmecilerimizin çalışmalarıyla üstel olarak artan internet ihtiyaç ve kullanımını kapsayacak çalışmalara özverili bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Sayan, “Gelişmekte olan teknolojilere liderlik etmenin temelini üstün araştırma kabiliyetleri oluşturmaktadır. Bu kabiliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hem temel hem de uygulamalı araştırmalarda nitelikli insan kaynağı profilini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğu karşılayabilmek için IMISC 2018 gibi etkinlikler teknolojilerin izlenmesi, doğru konumlandırılması, iş birliklerinin kuvvetlendirilmesi ve vazgeçilmez bilgi birikiminin elde edilebilmesi için kritik öneme haizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, artan veri karşısında, enformasyon elde etme hızı ve o enformasyonun bilgiye dönüşümü bireysel değil, kollektif zekayı oluşturacak kitlesel hareketlerle mümkündür. Bugün burada oluşturacağımız kollektif zekanın bir yapay zeka stratejisi oluşturmadaki katkısına inanıyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.